Op 31 januari bespreekt de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Algemeen Overleg ICT in het onderwijs en Leermiddelen het rapport Doordacht Digitaal. De GEU heeft in een brief haar standpunt over  de inhoud van dit rapport met de Kamercommissie gedeeld, met het verzoek dit standpunt mee te nemen in de bespreking.

In de brief onderschrijft de GEU dat digitalisering en technologische ontwikkelingen grote gevolgen hebben voor de inhoud vorm en rol van het onderwijs hebben en dat digitalisering nodig is om jongeren voor te bereiden op deelname aan onze maatschappij. De GEU geeft in haar brief een reactie op drie aanbevelingen van de Onderwijsraad.

Lees de brief hier.