Autoriteit Persoonsgegevens is een campagne gestart over de nieuwe privacywet – de Algemene Verordening Gegevensbescherming – die vanaf 25 mei in werking treedt. De campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ maakt mensen bewuster van hun privacyrechten en beidt organisaties praktische hulp bij de naleving van de wet. Op de website hulpbijprivacy.nl biedt de AP diverse hulpmiddelen aan  en staat informatie over de rechten en plichten uit de nieuwe wet op een rij. Voor organisaties is er bijvoorbeeld een digitale regelhulp waarmee zij snel in kaart kunnen brengen wat ze nog moeten doen voor 25 mei. Omdat kinderen al op jonge leeftijd online actief zijn, heeft de AP speciaal voor hen een lespakket laten ontwikkelen voor de groepen 7 en 8 bestaande uit 3 lessen van ongeveer 45 minuten. Hierin leren zij wat privacy en persoonsgegevens zijn, ervaren zij waarom organisaties vaak geïnteresseerd zijn in hun gegevens en leren zij welke privacyrechten zij hebben.