Woensdag 31 januari is in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg over Onderwijs, ICT en leermiddelen gesproken over hoe we kunnen zorgen dat iedere school een snelle, stabiele en veilige internetverbinding heeft. De PO-Raad en VO-raad roepen de Kamer op met duurzame oplossingen te komen omdat inzet van ICT en investeringen hierin van de overheid onmisbaar zijn voor goed onderwijs. Met hulp van ICT kunnen leerlingen makkelijker op hun eigen niveau leren en hun talenten ontplooien. Ook kunnen leraren eenvoudiger de voortgang van leerlingen volgen en kunnen zij meer rendement halen uit de lesuren. Steeds meer scholen gebruiken daarom digitale leermiddelen.