Het wetsvoorstel dat het afnemen van een diagnostische tussentijdse toets (DTT) verplicht in het voortgezet onderwijs, is ingetrokken. Minister Slob heeft hier op 24 januari de Tweede Kamer per brief over geïnformeerd. In de loop van 2016 werd al besloten dat de DTT niet verplicht zou worden. Met het schrappen van het wetsvoorstel is dit nu officieel.

De afgelopen drie jaar is in een pilot van de CvTE een diagnostische tussentijdse toets voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde ontwikkeld. De pilot is gestart vanuit de wens om scholen aan het eind van de onderbouw van het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij het op maakt maken van hun onderwijs. De kennis die tijdens deze pilot is opgedaan is overgedragen aan de markt die de verdere ontwikkeling van DTT. Scholen kunnen zelf kiezen of ze de toets in willen blijven zetten in het kader van formatief evalueren.

Met het intrekken van het wetsvoorstel vervallen ook de verplichtingen voor het gebruik van een leerlingvolgsysteem en deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek.