Van 2014 tot en met 2017 hebben verschillende partijen zich sterkgemaakt voor meer maatwerk in het onderwijs door de inzet van ICT om leerlingen te ondersteunen en te motiveren en om de administratieve druk voor scholen te verminderen. Een van de samenwerkingsvormen die mede voortkomt uit het Doorbraakproject is het platform Edu-k. Verschillende partijen uit de onderwijsketen – van brancheorganisaties van educatieve uitgeverijen, distributeurs en softwareleveranciers tot koepelorganisaties van scholen – zetten zich via Edu-k in voor goed en werkende digitale leermiddelen en bijbehorende systemen. Binnen Edu-k worden afspraken gemaakt voor po,vo en mbo. Ook het sluiten van het privacyconvenant was een van de belangrijke successen. Daarin hebben de PO-Raad, VO-raad, leveranciers van school- en leerlingadministratiesystemen, distributeurs en aanbieders van digitaal lesmateriaal afspraken vastgelegd over de manier waarop zij omgaan met persoonsgegevens van leerlingen. Andere resultaten zijn onder meer de nummervoorziening, de standaard UWLR (Uitwisseling Leerresultaten en Leerlinggegevens) en de Onderwijsinnovatie-etalage.

Het Doorbraakproject dat nu is afgrond, was een samenwerkingsverband van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad en de VO-raad. Twee programma’s uit het Doorbraakproject lopen dit jaar nog door: Slimmer leren met ICT (gericht op het PO) en Leerling 2020 (gericht op het VO).

De resultaten van het Doorbraakproject zijn te vinden in de digitale brochure Doorbraakproject Onderwijs &ICT 2013-2017 Het beste in leerlingen naar boven halen.