De levering van digitaal leermateriaal in het voortgezet onderwijs en mbo moet bij de start van schooljaar 2018/2019 zonder grote problemen verlopen. In haar rapport adviseert KPMG leveranciers van leermiddelen en vertegenwoordigers van scholen hoe zij beter kunnen samenwerken. De aanbevelingen zijn overgenomen door alle betrokken partijen.

“Een van maatregelen die we direct genomen hebben is het aanstellen van een zogenoemde ‘ketenregisseur’” vertelt Pieter Hendrikse, voorzitter van Edu-K, het samenwerkingsverband van distributeurs, uitgeverijen, softwareleveranciers en scholen. “Deze ketenregisseur houdt zicht op alle wijzigingen die worden doorgevoerd en zorgt voor een goede afstemming tussen betrokken partijen over die wijzigingen. Hij staat boven de partijen en zal hen aansporen te doen wat nodig is om de start van het nieuwe schooljaar goed te laten verlopen.” Hiermee volgt Edu-K een belangrijke aanbeveling uit het rapport op. Daarnaast wordt er uitgebreider getest, helder en tijdig gecommuniceerd, wordt een goede ondersteuning geregeld voor scholen, zowel in de voorbereiding als wanneer er onverhoopt toch iets misgaat.

Lessen voor komend schooljaar
Er ging veel mis met digitaal leermateriaal bij de start van dit schooljaar. Het duurde soms weken voordat leerlingen bij hun leermiddelen konden. Om te voorkomen dat aankomend schooljaar opnieuw grote problemen ontstaan, moet de afstemming tussen de partijen beter. Ook moet er een goed vangnet komen om storingen op te vangen en problemen snel op te lossen. Edu-K omarmt de aanbevelingen uit het KPMG-rapport. Veel van de verbeterpunten uit de evaluatie zijn al door de betrokken partijen doorgevoerd, en ook de overige aanbevelingen worden in gang gezet.

Te veel aanpassingen
Om het sterk groeiende gebruik van digitale leermiddelen in het onderwijs mogelijk te maken, passen leveranciers hun systemen voortdurend aan. Hiermee vergroten ze de betrouwbaarheid en veiligheid van die systemen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Zo is het voor leerlingen nu eenvoudiger lesmateriaal te bestellen en in te loggen met hun schoolaccount. Ook is het aantal leerlinggegevens waarover uitgevers en distributeurs beschikken teruggebracht.

Vorig jaar was het aantal gelijktijdige aanpassingen in de systemen zo groot, dat dit tot allerlei problemen leidde, zo blijkt uit de evaluatie van KPMG. Leveranciers realiseerden zich te laat dat bepaalde aanpassingen tot extra werk zouden leiden voor scholen en andere leveranciers. Ook was een aantal aanpassingen niet op tijd gereed waardoor testen onvoldoende hebben gefunctioneerd. Partijen bleken bovendien onvoldoende in staat om ontstane problemen snel op te lossen, mede veroorzaakt door een gebrek aan regie. Daarnaast schoot de communicatie richting scholen tekort, zowel over de rol die scholen vooraf zelf kunnen spelen om het proces goed te laten verlopen, als over de storingen zelf, nadat die waren opgetreden.

Pieter Hendrikse: “Met een strakke regie, goede planning en heldere communicatie, doen we er alles aan om de start van het schooljaar 2018/2019 voor alle leerlingen en scholen zonder noemenswaardige problemen te laten verlopen.”