Schoolbesturen en uitgevers, distributeurs en leveranciers van bijvoorbeeld leerlingadministratie- en volgsystemen hebben nieuwe afspraken gemaakt over de omgang met leerlinggegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in versie 3.0 van het Privacyconvenant. Aanleiding hiervoor vormt de nieuwe privacywet die in mei in werking treedt (de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) en die zorgt voor nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden voor zowel schoolbesturen als leveranciers. Bovendien is deze versie van het Privacyconvenant nu ook van kracht voor scholen en leveranciers in het MBO.

De nieuwe versie van het Privacyconvenant is voorzien van een nieuw model voor de verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst staat welke persoonsgegevens verwerkt worden, op welke wijze en met welk doel. Ook de beveiligingsbijlage maakt onderdeel uit van de nieuwe verwerkersovereenkomst, waarin leveranciers aangeven welke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen voor digitale onderwijsmiddelen er genomen zijn om gegevens te beschermen. Alle leveranciers passen de verwerkersovereenkomsten voor hun producten hier nu op aan zodat met het van kracht gaan van de AVG de nieuwe overeenkomsten beschikbaar en opvraagbaar zijn voor schoolbesturen. Door gebruik te maken van dit model zorgen leveranciers en scholen gezamenlijk voor een veilige en betrouwbare omgang met de gegevens van leerlingen. Tijdens een bijeenkomst voor leden van de GEU over privacy en informatiebeveiliging op 15 maart, zijn de aanpassingen aan het Privacyconvenant toegelicht, de implementatie ervan besproken en wordt ingegaan op welke ondersteuning de leden vanuit de GEU kunnen verwachten.

Het convenant is tot stand gekomen binnen het publiekprivate platform Edu-K waar sectorraden PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de brancheorganisaties GEU, VDOD en KBb-E zich hebben ingespannen om afspraken te maken die zorgen voor waarborging van de privacy van leerlingen. Op dit moment hebben ongeveer 220 leveranciers van producten en diensten in het onderwijs het Privacyconvenant ondertekend.