Bij het gebruik van digitale leermiddelen of administratiesystemen moeten leveranciers van deze systemen en schoolbesturen een aantal afspraken maken rondom privacy en beveiliging. Hiervoor zijn sectorbrede getoetste standaardafspraken gemaakt in het onderwijs die zorgen voor gemak en betrouwbaarheid: scholen en leveranciers hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. Deze afspraken worden continue getoetst aan nieuwe ontwikkelingen en waar nodig aangepast. Platform Edu-K waarbinnen deze standaardafspraken tot stand gekomen zijn, heeft nu ook een factsheet opgesteld waarin uitgelegd wordt wat deze afspraken zijn, hoe deze tot stand gekomen zijn en waarom dit goede afspraken zijn. Daarmee ondersteunt het factsheet zowel leveranciers als schoolbesturen in hun contact over de nieuwe wettelijke verplichtingen met de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei aanstaande.

 

Het factsheet is hier te vinden.