Het publiekprivate platform voor de educatieve Edu-K laat onderzoeken wat de behoeften van docenten en scholen zijn op het gebied van het vinden van leermateriaal, het volgen van de prestaties van leerlingen in leermateriaal en de mogelijkheid om vanuit leermateriaal te verantwoorden wat een leerling om welke reden heeft gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt in gesprekken tussen vertegenwoordigers van het veld en brancheorganisaties van distributeurs, uitgeverijen en softwareleveranciers om leermiddelen beter te laten aansluiten op de behoeften van het onderwijs.