Met grote inzet en motivatie heeft de GEU zich het afgelopen jaar ingespannen om de AVG verplichtingen goed geïmplementeerd te krijgen in de onderwijsketen. Van begin af aan was de GEU betrokken bij de constructie en totstandkoming van Privacy Convenant 3.0 (zie www.privacyconvenant.nl). Op 15 maart, daags na vaststelling van het convenant, organiseerde de GEU voor haar leden een hele dag over de AVG, het nieuwe Privacy Convenant en de implementatie er van bij het gebruiken van digitale onderwijsmiddelen. De leden werden bijgepraat, door deskundigen geïnformeerd en kregen aansluitend een gedetailleerd stappenplan. Met concrete aanwijzingen en tips, uitgewerkte voorbeelden en een grote verzameling digitale voorbeeldbestanden konden en  kunnen de leden het convenant, de nieuwe Verwerkersovereenkomst en de daarbij horende privacy bijsluiter en beveiligingsbijlage uitwerken, publiceren en aanbieden aan hun klanten. Hiermee zijn de leden aan de slag gegaan en de implementatie krijgt vorm. Veel leden zijn (zo goed als) klaar. Daarbij ondersteunt de GEU en volgt ze de vorderingen van de leden. Wat de GEU betreft worden het Privacy Convenant en daarmee de AVG stevig verankerd in het onderwijs.