Op 31 mei jl. is Marchien van Doorn (Noordhoff Uitgevers) afgetreden als bestuurslid en voorzitter van de GEU. In haar ‘afscheidsrede’ maakte Marchien nog eens duidelijk waarop zij als voorzitter heeft ingezet, namelijk dat samenwerking voor de GEU wezenlijk is. “Nog niet zo lang geleden was uitgeven eenvoudiger: we maakten boeken en scholen namen die af. Digitalisering heeft echter veel complexe vraagstukken opgeworpen die geen van de spelers in de leermiddelenketen in zijn eentje kan oplossen. Het GEU-motto ‘samen werken voor onderwijs’ komt dan ook naar voren op verschillende gebieden: toegang, privacy en security en ook inhoudelijke vraagstukken. Zo komt leren en toetsen in de onderwijspraktijk steeds dichter bij elkaar en ook daardoor krijgen publieke en private partijen meer met elkaar te maken.’’ De ALV heeft Jeroen Kuerble, algemeen directeur Noordhoff Uitgevers, benoemd als bestuurslid en tevens als voorzitter. Jeroen gaf aan het beleid van de GEU op het gebied van de publiek-private samenwerking voort te zetten.