Kennisnet en de PO-Raad hebben in gesprekken met besturen en scholen in het primair onderwijs de meest gestelde vragen verzameld over hoe scholen ervoor kunnen zorgen dat leerlingen goed een eenvoudig aan de slag kunnen met digitale leermiddelen. De antwoorden op deze vragen heeft Kennisnet beschreven in 5 stappen, van het op orde hebben van de randvoorwaarden (internetverbinding en apparatuur) tot het in het oog houden van de samenhang in de digitale leeromgeving.

Lees meer.