De minister van OCW stelt financiering beschikbaar aan hoger onderwijsinstellingen voor experimenten met online onderwijs en initiatieven om open leermateriaal in te zetten. Uitbreiding van onderwijs met online onderwijsvormen of herontwerpen van bestaand onderwijs aan de hand van de mogelijkheden die online onderwijs biedt, moeten de onderwijskwaliteit voor studenten verbeteren. Omdat online en blended onderwijs steeds vaker wordt ingezet, wordt de vraag naar meer en kwalitatief goed digitaal leermateriaal groter. De stimuleringsregeling richt zich daarom ook op het delen, hergebruiken en zo nodig ontwikkelen van open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. Deze leermaterialen dienen vrij toegankelijk te zijn voor alle docenten en andere belangstellenden. Zo ontstaat er voor studenten een ruime keuze aan goed leermateriaal.

Onderwijsinstellingen kunnen tot 17 december 2018 projectvoorstellen indienen. SURF organiseert op 24 september een voorlichtingsbijeenkomst over de regeling. Ook te volgen via livestream.

Lees meer