Het btw-tarief voor e-boeken en andere elektronische uitgaven mag omlaag. Daar hebben de EU-lidstaten vandaag (2 okt 2018) een akkoord over bereikt. Nu zijn de lidstaten zelf aan zet. Zij kunnen op korte termijn gebruikmaken van de mogelijkheid om op digitale publicaties hetzelfde lage btw-tarief toe te passen als op gedrukte boeken, dagbladen en magazines.

Nederland maakte zich in Europa al langer sterk voor de verlaging van het btw-tarief en kan nu invulling gaan geven aan de breed gedragen wens om de btw op digitale media te verlagen. De btw op digitale publicaties daalt dan van 21 naar 9 procent. Dat is goed nieuws voor scholen met de wens om meer digitale middelen te gaan gebruiken.

Omdat de aangepaste Europese btw-richtlijn niet precies vastlegt welke digitale media aanspraak mogen maken op het verlaagde tarief, moet nu eerst worden afgebakend welke producten en diensten straks aanspraak kunnen maken om het verlaagde btw-tarief. De Mediafederatie zet in de gesprekken met het ministerie van Financiën in op een toekomstbestendige fiscale afbakening waarbinnen ook de meest vernieuwende uitgeefproducten vallen.