Van 3 tot 5 oktober hebben de leraren en schoolleiders van alle ontwikkelteams van Curriculum.nu de grote opdrachten bijgesteld en gezorgd voor samenhang en eenduidigheid. Daar kan tot 14 november feedback op gegeven worden via de website van Curriculum.nu.

Leraren, schoolleiders en scholen werken voor het eerst zelf aan het actualiseren landelijk curriculum zodat deze aansluit op de huidige tijd en klaar is voor de toekomst. De grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van negen leergebieden nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om de in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). Ze vormen de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

In december gaan de ontwikkelteams met de feedback aan de slag  om de grote opdrachten verder bij te stellen en uit te werken naar bouwstenen (benodigde kennis en vaardigheden). In 2019 worden de resultaten van de ontwikkelteams overhandigd aan de minister van voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. De resultaten vormen de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.