Tijdens verschillende sessies tijdens het Congres Linked Data is aandacht voor het onderwijs. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap bespreekt bijvoorbeeld het belang van linked data voor de doorlopende leerlijn. DUO gaat in op open data in het onderwijs. En de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) licht toe waarom zij kiest voor de herziene kwalificatiestructuur Linked Open Data.

Het congres wordt georganiseerd door het Platform Linked Open Data en vindt plaats op 7 november aanstaande in Hilversum. Bekijk hier het volledige programma.