Het kabinet ziet af van overgangsrecht bij de btw-verhoging van 6 naar 9 procent. Daardoor is onduidelijkheid ontstaan over de btw-toepassing op abonnementen.

Het kabinet wil ondernemers niet belasten met extra administratieve lasten bij de aangekondigde verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent. In juni kondigde de Belastingdienst aan niet te gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. In tegenstelling tot eerdere tariefswijzigingen ziet het kabinet dit keer af van overgangsrecht. Dit betekent dat op vooruitbetaalde abonnementen op bijvoorbeeld dagbladen en magazines waarvan (een gedeelte van) de prestatie in 2019 wordt geleverd, het oude verlaagde btw-tarief van 6 procent kan worden toegepast.

Factuur- of betaaldatum?
Het ontbreken van overgangsrecht heeft tot de vraag geleid of de factuurdatum of de betaaldatum leidend is voor de bepaling welk btw-tarief moet worden toegepast. In de toelichting op het Belastingplan 2019 schrijft het kabinet dat ondernemers voor het vaststellen van welk btw-tarief van toepassing is, kunnen aansluiten bij het reguliere moment van verschuldigdheid. Dit moment volgt rechtstreeks uit de toepassing van de Wet OB 1968 en wijkt niet af van de wijze waarop een ondernemer normaal gesproken zijn administratie voor de omzetbelasting voert, zo staat in de toelichting.

Administratie voor de omzetbelasting
In de praktijk verschillen uitgevers in de wijze waarop zij hun administratie voor de omzetbelasting voeren. Voor een deel van de uitgevers bestaat daarom het risico dat de btw-verhoging alsnog tot veel administratieve lasten leidt. De Mediafederatie heeft in de afgelopen maanden regelmatig contact gehad met het ministerie van Financiën om deze kwestie op te helderen.

Contact met inspecteur
Het ministerie heeft aanvullende informatie over de btw-verhoging aangekondigd, waarin op deze vraag wordt ingegaan. Op dit moment is die informatie echter nog niet beschikbaar. Het ministerie verwijst uitgevers naar hun eigen belastinginspecteur.
Omdat 1 januari 2019 snel dichterbij komt, adviseert de Mediafederatie daarom bij twijfel contact op te nemen met de eigen belastinginspecteur. Zodra het ministerie van Financiën nieuwe informatie publiceert, informeert de Mediafederatie ons daar direct over.

Bron: Mediafederatie