In januari kunnen leraren en schoolleiders kennismaken met de nieuwste methoden en leermiddelen tijdens NOT 2019. Inmiddels werken veel scholen met een blended aanbod waarbij folio en digitale leermiddelen volop worden gecombineerd. Leerlingen krijgen hierdoor veel afwisseling en kunnen bediend worden op hun eigen niveau. Maar hoe maak je als school de beste keuze voor jouw leerlingen die ook past bij de onderwijskundige visie van en school? De educatieve uitgeverijen, PO-Raad en VO-raad zijn gezamenlijk bezig met een project om het leermiddelenkeuzeproces beter te ondersteunen.

“Bij bestuurders en schoolleiders zien we de ambitie om maatwerk te faciliteren. Leraren hebben de intentie om leerlingen op het eigen niveau te bedienen, maar zijn nogal eens huiverig hoeveel extra tijd dat zal kosten”, merkt Jeroen Kuerble, voorzitter van de GEU, de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening. “Educatieve uitgeverijen bieden hier talloze oplossingen voor, maar hoe maak je als school, vaksectie of leraar nu de beste keuze voor jouw leerlingen?”

Ondersteuning leermiddelenkeuzeproces
De educatieve uitgeverijen, PO-Raad en VO-raad zijn gezamenlijk bezig met een project om het leermiddelenkeuzeproces beter te ondersteunen. “Het gaat erom hoe je als school, sectie en leraar tot een goede beslissing komt welk materiaal voor jouw leerlingen het beste is”, licht Stephan de Valk, directeur van de GEU, toe. “Leermiddelen moeten passen bij de onderwijskundige visie van een school en de mate van gepersonaliseerd onderwijs die de school wil bieden. In welke vorm we de ondersteuning gaan gieten, moeten we verder uitwerken. Maar het gaat scholen zeker helpen in het keuzeproces.”

“Als materiaal er mooi uitziet, kan dat al verleidelijk zijn”, is de ervaring van Kuerble, “maar er moet vooral gekeken worden of dat materiaal geschikt is voor de manier van werken die de school nastreeft. Het op één lijn brengen van de onderwijsvisie die op bestuurlijk niveau is vastgesteld en de leermiddelen die leraren of vaksecties hebben gekozen staan nogal eens los van elkaar. Ook de educatieve uitgeverijen zijn erbij gebaat dat het juiste materiaal op de juiste plek terechtkomt. Binnenkort gaan we hier verder over praten met de PO-Raad en VO-raad.”

Gebruik docentenhandleidingen
De Valk hoort vaak dat docentenhandleidingen niet optimaal gebruikt worden. Dat vindt hij jammer, omdat ze van hoge kwaliteit zijn en leraren veel ondersteuning kunnen bieden. “Neem ze, net als bij de ingebruikname van een nieuw apparaat, goed door”, adviseert de GEU-directeur, “zodat het lesmateriaal je zoveel mogelijk gemak kan opleveren.” Ook digitaal materiaal wordt uitgebreid ondersteund met praktische handleidingen. Van les tot les beschikt de leraar over instructiemateriaal, bij elke methode van elke educatieve uitgeverij. “Overigens hopen we dat leraren zich voldoende realiseren dat bij de ontwikkeling van al het materiaal veel mensen zijn betrokken die voor de klas staan of hebben gestaan”, benadrukt Kuerble. “En wie weet nou beter waar je als leraar behoefte aan hebt, dan je collega?”

Dashboard Momento
Een grote stap voorwaarts vindt De Valk het dashboard Momento, waar de educatieve uitgeverijen tijdens de NOT ook zeker aandacht aan zullen schenken. “Bij digitale leermiddelen staan gebruiksgemak en het goed en snel inzicht krijgen in de vorderingen van leerlingen voorop”, weet de GEU-directeur. Daarom is op initiatief van onderwijsleveranciers en educatieve uitgeverijen het dashboard Momento ontwikkeld. Alle basisschoolleraren in Nederland hebben kosteloos toegang tot dit methode-onafhankelijke en vakoverstijgende dashboard. Het maakt oefen- en toetsresultaten over vakken en methodes voor de groep en voor individuele leerlingen inzichtelijk. “Doordat alle digitale methoden van de aangesloten uitgevers worden gekoppeld aan Momento, behoudt de school vrijheid in de keuze met welke leermiddelen zij willen werken”, verzekert De Valk. “Momento kan zo worden ingezet dat het aansluit bij de visie, schoolontwikkeling en werkwijze van elke school.”

NOT 2019
Ruim 430 exposanten presenteren op NOT (van 22 tot en met 26 januari in de Jaarbeurs in Utrecht) de allernieuwste ontwikkelingen in het onderwijsveld. Daarnaast kent het event een groot aantal extra activiteiten en meer dan zeshonderd workshops en sessies. Thema is ‘De sleutel voor beter onderwijs’. NOT is het grootste event voor onderwijzend Nederland en richt zich op Kinderopvang, het Primair Onderwijs, Voortgezet onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs.

 

Bron: NOT 2019