Op 27 november 2018 heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak over de Europese aanbestedingsprocedure van stichting Carmelcollege. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft de wijze waarop de opdracht door Carmelcollege in de markt is gezet (één lesmethode per subperceel) een mededinging bevorderend effect. Daarnaast worden, aldus de rechter, met de wijze waarop de opdracht is vormgegeven in de aanbesteding rechterlijke beginselen van non-discriminatie, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit niet geschonden. Voorts is sprake van daadwerkelijke mededinging en wordt zoveel mogelijk waarde behaald voor de beschikbaar gestelde publieke middelen.

Uitspraak