Kennisnet start een monitor IBP

Veel scholen zijn goed op weg om informatiebeveiliging en privacy (IBP) te regelen op hun school. De PO-Raad, VO-raad en Kennisnet, in samenwerking met OCW, zijn benieuwd hoe ver scholen in het Primair en Voortgezet onderwijs hiermee zijn. Om hier inzicht in te krijgen is er een onderzoek opgesteld: de monitor IBP.

Met de monitor IBP wordt onderzocht hoe ver scholen zijn met hun IBP-beleid en de implementatie hiervan en ontstaat een representatief beeld van de stand van zaken in het onderwijs. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen Kennisnet en de raden beter bepalen waar scholen hulp bij nodig hebben en behoefte aan hebben.

Meer informatie: link naar website kennisnet