Educatieve uitgevers die voor hun digitale onderwijsmiddelen gebruik maken van subverwerkers die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk (VK) adviseren we om de ontwikkelingen rond de Brexit de komende weken/maanden goed in de gaten te houden. Een vertrek van het VK uit de EU betekent namelijk dat de AVG niet meer automatisch van toepassing is binnen het VK. Maak je gebruik van subverwerker die persoonsgegevens opslaat op een server in het VK, of heeft een bedrijf uit het VK toegang tot de persoonsgegevens in jouw applicatie dan kan de Brexit ook gevolgen voor jouw bedrijf hebben. Welke gevolgen dat zijn hangt, om te beginnen, af van de vraag of er een Brexit met een deal komt of een “no deal Brexit”.

Bij de no deal variant moet je verifiëren of de gemaakte afspraken met je subverwerker een bescherming biedt van de verwerkte of te verwerken persoonsgegeven die conform het niveau van de AVG is. Zo niet, of bij twijfel, adviseren we je om nieuwe of aanvullende afspraken te maken met deze leverancier.

Het is ook mogelijk dat het VK toch met een overeenkomst de EU gaat verlaten. Daarop vooruitlopend is reeds in 2018 onderhandeld over de privacy regelgeving die dan binnen het VK gaat gelden. Die onderhandelingen leverde een concept-regeling op. Hierin is afgesproken dat het VK in dat geval tot en met 31 december 2020 nog onder de AVG valt. Tot die tijd wordt er gekeken of een (nieuwe) privacywetgeving in het VK een soortgelijk beschermingsniveau beidt als de AVG. Bij Brexit met een deal hoef je dus voorlopig geen (aanvullende) zaken te regelen met je eventuele subverwerkers in het VK.

Hou de volgende bronnen in de gaten om deze kwestie te volgen: