Bij 11% van de leerlingen van groep 8 die de afgelopen weken hun uitslag van de verplichte eindtoets hebben gekregen, is een fout gemaakt. Zij hebben een uitslag (‘toetsadvies’) gekregen die niet in overeenstemming is met hoe zij de toets hebben gemaakt. Dat heeft bij een aantal leerlingen mogelijk geleid tot een onjuist eindadvies van de basisschool waarmee een leerling zich kan inschrijven op een middelbare school. Minister Slob heeft de Tweede Kamer hierover vandaag per brief geïnformeerd.

In de brief legt de minister uit dat de fout het gevolg is van een verkeerde berekening door de onafhankelijke experts van de Expertgroep Eindtoets PO. De minister benadrukt dat het probleem niet bij de toetsaanbieders ligt, maar bij de Expertgroep. Deze experts hebben als taak om er voor te zorgen dat de toetsadviezen van de eindtoetsen van de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken zijn. Door de fout zijn de toetsadviezen onderling onjuist geijkt en heeft een deel van de leerlingen die de IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-eindtoets of AMN Eindtoets gemaakt hebben dus een onjuist toetsadvies ontvangen. In de meeste gevallen hebben zij een hoger toetsadvies gekregen, bijvoorbeeld havo/vwo in plaats van vmbo gl-tl/havo. Leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt hebben een correct toetsadvies ontvangen.

Eindscore correct en betrouwbaar

Vanochtend hebben de verschillende toetsaanbieders de basisscholen geïnformeerd, zodat zij ouders op de hoogte kunnen stellen en kunnen nagaan of de leerling het best passende eindadvies heeft gekregen. Leerlingen hoeven de toets niet opnieuw te maken, omdat de eindscores van de toetsen correct en betrouwbaar zijn. De fout had betrekking op de vertaling van die eindscore naar het toetsadvies. Minister Arie Slob: ‘Dit is een buitengewoon vervelende situatie, in eerste instantie natuurlijk vooral voor de geraakte groep 8-leerlingen en hun ouders, maar ook voor alle leerkrachten en scholen die hierbij betrokken zijn. Zowel de basisscholen die de schooladviezen opstellen en nu mogelijk een tweede keer moeten heroverwegen, als de middelbare scholen die leerlingen mogelijk anders moeten plaatsen.’

De toetsaanbieders staan in nauw contact met de basisscholen om hen zo snel mogelijk de juiste informatie per leerling te geven. Hierbij is zorgvuldigheid vereist. Ouders en leerlingen worden zo snel mogelijk door hun basisschool geïnformeerd over wat dit voor hen betekent.