Van vrijdagmiddag 5 juli 16:00 uur tot zaterdagmorgen 6 juli 08:00 uur hebben docenten en leerlingen geen toegang tot hun digitaal leermateriaal. De leden van de GEU hebben samen met andere partijen in de leermiddelenketen afgesproken op dat moment het noodzakelijke onderhoud allemaal tegelijk uit te voeren. Zo blijft de overlast voor scholen beperkt. De GEU is groot voorstander van deze publiek-private samenwerking.

Dit onderhoudsmoment is gekozen in afstemming tussen onderwijsraden, scholen en leveranciers. Het gebruik van digitaal leermateriaal is op dit moment altijd bijzonder laag en het ongemak voor docenten en leerlingen dus ook. Ook is er rekening mee gehouden dat scholen de toegang tot de leermiddelen nog kunnen testen vóór de zomervakantie. Dit draagt bij aan een vlekkeloze start van het schooljaar 2019 – 2020. Contactpersonen binnen scholen worden over het onderhoud geïnformeerd door hun leveranciers.

Het onderhoud stond aanvankelijk gepland voor 22 en 23 juni, maar dit is in onderling overleg dus verplaatst naar de avond en nacht van 5 op 6 juli.