Op 10 oktober zijn de voorstellen van curriculum.nu overhandigd aan minister Slob (de minister voor basis- en voortgezet onderwijs). Curriculum.nu is het project van onder andere vakbonden, vakverenigingen en schoolbesturen. De minister zal hierop een reactie schrijven en de voorstellen met deze reactie aan de Tweede Kamer voorleggen.

De Coördinatiegroep adviseert de minister om na politieke bespreking ook de bouwstenen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs door leraren en schoolleiders uit te laten werken. Om de voorstellen vervolgens te laten vertalen naar kerndoelen en eindtermen en te laten toetsen op scholen. En daarmee het landelijk curriculum te actualiseren. Bekijk hier (https://www.curriculum.nu/voorstellen/) het advies van de Coördinatiegroep.

Bron: https://www.curriculum.nu