De leden van de GEU hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 december jongsleden Rimco Spanjer benoemd tot algemeen bestuurslid. Rimco is sinds begin van dit jaar de Managing Director van Malmberg Uitgeverij B.V.

Rimco Spanjer