De Mediafederatie Academy heeft in samenwerking met The Big Story onderzoek gedaan naar het gebruik van data-gedreven marketing en de wensen op dat vlak bij leden van de bij de Mediafederatie aangesloten brancheorganisaties. Ook GEU-leden hebben aan dit onderzoek meegedaan. Uit de resultaten blijkt dat data-gedreven marketing en het gebruik van marketingtools bij deze bedrijven niet optimaal zijn.

Het onderzoek heeft aan de hand van het Data Maturity Model in kaart gebracht hoe volgroeid de bedrijven zijn in het denken en werken vanuit data-gedreven marketing. Daaruit blijkt dat gemiddeld genomen de bedrijven hierin niet systematisch opereren. Bijna alle deelnemende bedrijven vinden data-gedreven werken belangrijk, maar in de praktijk verkeren ze vaak nog in de beginfasen van data-gedreven marketing. Het management loopt vaak voor op de rest van de bedrijfsonderdelen.

Leden van de GEU kunnen op verzoek de samenvatting van dit onderzoek toegestuurd krijgen.

Zorgvuldige omgang met gegevens is een van de belangrijkste aandachtsgebieden van de GEU. Om lid te kunnen zijn van de GEU dienen uitgeverijen te werken volgens het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en privacy’ en het ‘privacyreglement voor het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen binnen leermiddelen PO/VO/MBO’. Meer informatie hierover vindt u hier.