De toegenomen rol van technologie in de maatschappij gaat ook niet aan het onderwijs voorbij. Digitalisering opent mogelijkheden om het onderwijs aantrekkelijker, efficiënter en meer op maat te maken. Dit brengt nieuwe werkvormen in de klas en nieuwe verhoudingen in de sector. Nieuwe spelers, soms groot en/of internationaal georiënteerd, melden zich.

Deze ontwikkelingen leiden niet alleen tot vraagstukken rondom privacy van leerlingen en leraren, maar roepen ook de vraag op wat het effect van al die schermen in de klas (en daarbuiten) is op het leren zelf en op het contact tussen de leerling en de leraar.

Bewuste keuzes maken rondom digitalisering leidt regelmatig tot dilemma’s; niet alleen voor scholen, maar ook voor aanbieders van leermiddelen. Om haar leden daarin te helpen heeft de GEU de recente Kennisnet-publicatie Waarden Wegen samengevat. Die publicatie brengt de belangrijkste ethische vraagstukken rondom digitalisering in het onderwijs in beeld. De GEU is de auteurs en Kennisnet erkentelijk voor het werk en hoopt met deze samenvatting haar leden te helpen bij het continue proces van innovatie met digitale leermiddelen.

Lees de samenvatting