Het Historisch Nieuwsblad concludeert dat de meeste geschiedenismethodes voor het voortgezet onderwijs goed in elkaar zitten en bij de tijd zijn. De auteurs blijken de discussies in de media en de wetenschap goed te volgen en te gebruiken in hun leermateriaal. Kolonialisme en slavernij en de rol van Nederland daarin zijn goed vertegenwoordigd. Volgens de onderzoekers van het Historisch Nieuwsblad is het niet goed mogelijk om nog meer aandacht voor deze thema’s te geven in leermiddelen. Deze moeten namelijk volgens de door de overheid vastgestelde eindtermen aan alle 49 tijdvakken aandacht besteden.

Aanleiding voor het onderzoek was kritiek van de VN-rapporteur voor racisme en xenofobie, Tendayi Achiume. Vorig jaar zei zij dat er meer aandacht aan de Nederlandse rol bij slavernij en kolonialisme besteed moest worden in de geschiedenislessen, om discriminatie en intolerantie tegen te gaan. Het Historisch Nieuwsblad concludeert nu dus dat het met de aandacht voor die onderwerpen in het leermateriaal dus wel goed zit.

De onderzoekers bekeken zeven verschillende lesmethoden voor vmbo, havo en vwo. Ze concludeerden dat 9% van de lesstof te maken heeft met kolonialisme en 4% gaat over slavernij. Daarbij wordt de rol van Nederland uitgebreid behandeld. Methodes nodigen in hun opdrachten leerlingen uit om daarbij na te denken hoe racisme vandaag de dag een rol speelt. De aandacht voor kolonialisme en slavernij is in de methoden veel groter dan voor de holocaust, stelden de onderzoekers vast.

Onderzoekers keken ook naar emancipatie van vrouwen. De verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke personages in de leermiddelen is 1:10. De meeste methodes stellen dat de vrouwenemancipatie nog niet af is. Drie methodes schrijven zelfs zeer kritisch over de representatie van vrouwen in de geschiedenis.

Wat de representatie van andere culturen en landen betreft, concluderen de onderzoekers dat de geschiedenisboeken geen overwegend Nederlands verhaal zijn. Slechts minder dan een kwart gaat over Nederland en 36% gaat over West-Europa. De overige 41% beschrijft de geschiedenis van de rest van de wereld. Daarbij krijgen Turkije en het Midden-Oosten relatief veel aandacht.