Het kabinet heeft gisteravond een omvangrijk pakket aan steunmaatregelen bekend gemaakt vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Voor de uitgeefsector is daarvan met name het volgende relevant:

  • De werktijdverkorting-regeling (wtv-regeling) wordt per direct vervangen door een ruimere regeling, de Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten. Van niet gewerkte uren wordt 90% vergoed.
  • Bedrijven die al een wtv-aanvraag hadden ingediend worden automatisch overgezet naar de nieuwe regeling. Mogelijk moeten zij nog aanvullende informatie verstrekken.
  • De NOW gaat in met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 en geldt in ieder geval voor een periode van drie maanden.
  • De nieuwe regeling moet nog nader worden uitgewerkt. Duidelijk is dat een bedrijf ervoor in aanmerking komt bij een omzetverlies van tenminste 20% en op voorwaarde dat het volledige loon wordt doorbetaald aan werknemers. Er wordt een voorschot uitgekeerd van 80%. Ook flexkrachten (oproepcontracten en nulurencontracten) vallen onder deze regeling.
  • Zzp’ers (freelancers) komen in aanmerking voor inkomenssteun tot het bijstandsniveau. Allerlei gebruikelijke toetsen als vermogenstoets, inkomen partner, en dergelijke worden daarbij niet toegepast. Gemeenten krijgen een rol bij de uitvoering van deze steunregeling. Details daarvan zijn nog niet bekend.
  • Bedrijven kunnen uitstel krijgen van betaling van belastingen bij liquiditeitsproblemen. De “verzuimboete” wordt de komende tijd achterwege gelaten of teruggedraaid. De invorderingsrente (4%) en de belastingrente (8% of 4%) wordt verlaagd naar 0,01%.
  • Er zijn ook kredietregelingen beschikbaar en banken kunnen makkelijker kredieten beschikbaar stellen aan bedrijven.

VNO-NCW en MKB-Nederland spraken gisteren al hun steun uit voor deze maatregelen. Wel hebben zij een groot aantal specifieke vragen aan het ministerie gesteld over de snelheid waarmee deze maatregelen in te voeren zijn en of de maatregelen voldoende soelaas gaan bieden.

Er wordt vanmiddag gedebatteerd in de Tweede Kamer over deze maatregelen.