Het kabinet presenteerde op 17 maart een pakket met maatregelen om bedrijven te helpen de moeilijke periode van de corona-uitbraak te overbruggen. Onderdeel daarvan is de NOW, de Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud. Deze regeling vervangt de huidige WTV-regeling.
Op de site van de Mediafederatie is nu meer informatie te vinden over deze NOW-regeling.