De gezamenlijke educatieve marktpartijen bieden nu gratis digitaal lesmateriaal aan alle leerlingen in het primair onderwijs. Eerder deze week konden PO-leerlingen die op school digitaal materiaal gebruiken, dit materiaal via Basispoort ook thuis gebruiken. Vanaf vandaag kan dit ook voor leerlingen die op school nog geen digitaal materiaal gebruikten. Voor het VO en MBO was dit gisteren al gerealiseerd.

Scholen kunnen dit digitaal lesmateriaal aanvragen bij de uitgeverijen van wie ze de papieren methode gebruiken. De uitgeverijen stellen de noodzakelijke digitale licenties hiervoor tijdelijk kosteloos ter beschikking. Uitgeverijen bieden ook oplossingen voor scholen die graag met werkboekjes willen blijven werken. Deze zijn in PDF beschikbaar gemaakt en zijn te vinden op de websites van de uitgeverijen en schoolleveranciers. Onderwijsinstellingen in het PO worden op dit moment door hun schoolleverancier geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden om lesgeven op afstand zo goed mogelijk te faciliteren.

De educatieve sector merkt dat er al massaal gebruik wordt gemaakt van alle mogelijkheden om thuisonderwijs te geven. Op de Kennisnet website lesopafstand.nl is veel informatie te vinden over thuisonderwijs.