De leerlingen van het primair onderwijs gaan vanaf 11 mei weer terug naar school. Dit brengt, naast praktische aspecten, voor scholen de vraag op welk onderwijs er onder deze omstandigheden geboden kan worden.

Net zoals ze eerder voor het thuisonderwijs deden, geven de educatieve uitgeverijen, PO-raad, het ministerie van OCW en SLO, elk vanuit hun eigen rol, handvatten voor scholen in het primair onderwijs die daar behoefte aan hebben, via de website lesopafstand.nl.

Naast de reeds bestaande informatie biedt deze site nu een concreet stappenplan voor scholen om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Daaronder valt ook de vraag wat scholen nog willen bereiken in het lesprogramma tot de zomer. Educatieve uitgeverijen doen suggesties ten aanzien van de prioriteit van lesstof. Er was al informatie op het gebied van rekenen en taal en nu zijn er ook handvatten voor wereldoriëntatie en voor de methode-gebonden toetsen van al deze vakken.

Ook methode-onafhankelijke toetsaanbieders geven nu suggesties voor de inzet van hun toetsen in deze nieuwe situatie.

Meer informatie is te vinden op lesopafstand.nl, onder de kopjes ‘weer op school’ en ‘prioriteren leerdoelen’.