De verdeling van de Reprogelden 2019 is in juli 2020 gestart.

Nadat op 4 november 2019 het  bestuur van de Stichting Reprorecht tot een aanpassing van de reprorechtverdeling had besloten (waarbij auteurs van de GEU niet meer via hun uitgevers de reprogelden krijgen maar via Lira, tekstauteurs, en Pictoright, beeldauteurs) is in juli 2020 de uitkering uit 2019 aan de rechthebbenden van start gegaan. Uitgevers krijgen voortaan hun reprorechtvergoeding vanuit de Stichting PRO. Voor GEU-uitgevers geldt dat zij hun auteurs dus niet meer door hoeven te betalen. Zie ook: https://www.stichting-pro.nl/nl/Reprorecht-verdeling

Meer informatie over de verdeling van de reprogelden en de nieuwe systematiek vindt u op: https://www.reprorecht.nl/auteurs-en-uitgevers/hoe-en-wanneer-worden-de-reprorechtvergoedingen-verdeeld