Op 8 oktober heeft minister Slob een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de ‘Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020-2021 .

In de brief staat vermeld dat er verschillende hulpbronnen beschikbaar zijn, waaronder ondersteuning en advies per methode aangeboden door de educatieve uitgeverijen, aansluitend op de specifieke behoeften die scholen in deze situatie kunnen hebben.