Wij verwelkomen met ingang van 1 januari 2021 Rezulto Onderwijsadvies BV als lid van de GEU. Als brancheorganisatie van aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening verheugen wij ons op de samenwerking.

Logo Rezulto

 

 

 

 

 

Rezulto richt zich met haar producten en diensten op het basisonderwijs, met als doel de taal-, lees- en leerprestaties van leerlingen te vergroten. Zij doet dat door professionals in het basisonderwijs – van leerkracht tot schoolleiders – te trainen in het verbeteren van het woordenschatonderwijs op hun school aan de hand van de woordenschataanpak Met Woorden in de Weer.