Positieve geluiden en cijfers

In september 2019 is de GEU gestart met een project Cyberweerbaarheid. De doelen van dit project zijn o.a. een groter bewustzijn rond cyberweerbaarheid bij leden en hun personeelsleden en daarmee een grotere alertheid op veilig gedrag en het vermijden van kwetsbaarheden;  meer kennis over cyberweerbaarheid bij de leden; een betere cyberweerbaarheid van onze leden; kleinere kans op directe en imago schade ten gevolge van IT kwetsbaarheden.

Na de eerste fysieke workshops, is het projectteam de digitale weg ingeslagen en worden bijeenkomsten nu digitaal georganiseerd. Elke workshop worden de deelnemers aan de hand van theorie en praktijk verder gebracht in het cyberweerbaar maken van hun organisatie. Onder leiding van een expert krijgen de leden van de GEU de nieuwste inzichten aangereikt en delen ze hun eigen kennis en kunde en brengen zij voorbeelden in die mede cursisten kunnen gebruiken.

 

Tussenresultaten

Van de uitgeverijen die actief betrokken zijn bij de workshops, zijn er nu al partijen die bewezen cyberweerbaarder zijn geworden ten opzichte van eind vorig jaar. De URL’s van hun educatieve platforms en websites zijn getest en hier zijn verbeteringen op gebied van o.a. certificaat-gebruik zichtbaar.

Elke workshop geven de cursisten aan wat ze uit de vorige sessie geleerd en toegepast hebben. Ook deze kwalitatieve toetsmomenten geven een positief beeld. Het geeft aan dat zowel op inhoud als op ondersteuning op processen de inhoud van de workshop gewaardeerd wordt.

 

“Tot nu toe heb ik er heel veel aan gehad vooral de praktische tips. Tips over back-ups ga ik snel uitvoeren. Resultaten van internet.nl heb ik doorgestuurd naar development afdeling.”

“Scans gedeeld met leveranciers. Zij zijn daarmee bezig.

Voor specifieke applicatie in gesprek met provider om mee te aan oplossing eventlogging en cybersecurity”

“Vooral bewustwording en we zijn klein dus dit is een prettige manier om info tot je te nemen”

 “Inhoud: geeft bevestiging dat we op de goede weg zijn. Concentratie bij digitale workshops is lastig, fijn dat het niet te theoretisch is”,

“Nieuwe info, veel te doen, overleg met manager development staat gepland”

“Nieuwe info, deel bekend, maar nu meegenomen in hele landschap”

 

In februari vindt de 3e workshop plaats van de totaal 4 workshops. In het voorjaar zullen we een update geven van dit project.

Meedoen aan dit project kan nog steeds. Op 20 april is de eerstvolgende workshop. Je kunt je daarvoor opgeven door hier te klikken.

Het thema cybersecurity vind je op de GEU website onder  thema’s.