In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs doet het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (onder andere) een beroep op educatieve uitgevers om scholen te ondersteunen  bij het maken van doordachte keuzes, focus en spreiding van het lesprogramma. In de recent gepubliceerde menukaart verwijst het ministerie naar de inzet van  leermiddelen en (leerlingvolg)toetsen als ondersteunende interventie. Tevens wordt er gewezen op het belang van professionalisering van leerkrachten/leraren via gerichte trainingen (www.nponderwijs.nl).

Aanbieders van leermiddelen en toetsen kunnen zowel helpen bij het verkrijgen van inzicht waar leerlingen in hun leerproces staan, als bij het vinden van individuele of integrale oplossingen. Door meer en beter gebruik te maken van de (digitale) mogelijkheden van bestaande, beschikbare leermiddelen kunnen leraren en scholen effectief en efficiënt oplossingen implementeren voor de doelen die in het schoolplan worden gesteld.

Aanbieders van leermiddelen en toetsen bieden daarom in de meeste gevallen extra training en begeleiding aan om de mogelijkheden voor meer differentiatie en maatwerk van beschikbare leermiddelen te demonstreren en zo de differentiatievaardigheden van leraren te helpen ontwikkelen.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de site van de aanbieder. In de meeste gevallen is er voor het specifieke leermiddel of toets een speciale ‘NPO’-webpagina aanwezig.