Vanaf 7 juni 2021 kan in online onderwijs ook gebruik gemaakt worden van deze reeds lang bestaande regeling. Met de beperking dat het moet gaan om online onderwijs dat wordt gegeven in een beveiligde elektronische omgeving die alleen toegankelijk is voor de leerlingen of studenten en het onderwijzend personeel van de onderwijsinstelling. Verder geldt ook in de virtuele klas dat het auteursrechtelijk beschermd onderwijsmateriaal alleen in de les zelf mag worden gebruikt, alleen als het betrekking heeft op de standaard lesstof en alleen voor het bereiken van een niet-commerciële doel.

Over welk auteursrechtelijk beschermd materiaal hebben we het dan? Denk aan powerpoints met plaatjes en grafieken, stukken tekst die hoogleraren in een powerpoint gebruiken of aan een toneelstuk dat in de les behandeld wordt.