Op 21 juni 2021 heeft de Mediafederatie per brief hun positie bij VNO-NCW bekendgemaakt over het ontwerpadvies van de SER. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de tarieven voor freelancers en de positie van dagbladbezorgers.

Het ontwerpadvies van de SER vraagt aan een nieuw kabinet om fors te investeren in brede welvaart: in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat. Meer informatie over het ontwerpadvies is hier beschikbaar.