De GEU vertegenwoordigt als brancheorganisatie de belangen van aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening als die een duidelijk collectief karakter hebben. Hierbij zijn privacy, auteursrecht en reprorecht belangrijke aandachtsgebieden.

Privacy

De GEU heeft samen met ketenpartners een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van het Privacyconvenant. De GEU ziet het waarborgen van privacy als een basisuitgangspunt voor de ontwikkeling en het gebruik van (digitale) leermiddelen. Daarom stelt de GEU als voorwaarde voor het lidmaatschap dat de aanbieder het Privacyconvenant ondertekent en zich daarmee bindt aan de afspraken die daarin gemaakt zijn.

Auteursrecht en reprorecht

Door de GEU is de afgelopen jaren tientallen keren opgetreden tegen inbreukmakende digitale platforms, onderwijsinstellingen en copyshops die illegaal en georganiseerd studieboeken kopiëren of producten van andere aanbieders die inbreuk maken op het auteursrecht van een of meer leden.

De GEU besteedt veel aandacht aan auteursrechtbeleid. De GEU geeft samen met andere marktpartijen voorlichting via onderwijsenauteursrecht.nl over auteursrecht binnen het onderwijs en over collectieve regelingen die invulling geven aan auteursrechtexcepties.

De GEU werkt continu aan collectieve modelovereenkomsten die recht doen aan zowel de belangen van aanbieders als makers, onder meer in samenwerking met de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond.