De GEU is gesprekspartner van de overheid en het onderwijsveld. Via formele en informele relaties informeert de GEU deze organisaties over algemene ontwikkelingen bij haar leden en volgt ze de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet. Zo heeft de GEU actief bijgedragen aan de totstandkoming van het convenant over privacy en digitale leermiddelen. De GEU wordt geconsulteerd over implementatie-aspecten van het nieuwe curriculum in het programma curriculum.nu.

De GEU onderhoudt relaties met onder meer: