De GEU is gesprekspartner van de overheid en het onderwijsveld. Via formele en informele relaties informeert de GEU deze organisaties over algemene ontwikkelingen bij haar leden en volgt ze de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet. Zo heeft de GEU actief bijgedragen aan de discussies over onder meer een btw-vrijstelling voor onderwijs, de (voorgenomen en weer ingetrokken) afschaffing van de wet gratis schoolboeken, de invoering van de tussentijdse toets voor taal en rekenen en de totstandkoming van het convenant over privacy en digitale leermiddelen.

De GEU onderhoudt relaties met onder meer: