Voor haar leden brengt de GEU de gevolgen van beleidsontwikkelingen voor leermiddelen en de markt in kaart. Hierdoor kunnen leden anticiperen op de toekomst en bijsturen waar nodig. Het behoud en versterken van de kwaliteit van onderwijs staat daarbij centraal. De GEU doet dit op meerdere manieren:

Via regelmatige rapportages blijven leden op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen in en rond het onderwijs. Deze informatie wordt verzameld uit nieuwsbronnen, media en berichten van overheid en andere organisaties in het onderwijsveld.

De GEU organiseert een jaarlijkse omzet- en afzetmeting voor diverse onderwijssectoren. Leden die participeren in deze meting, ontvangen een gedetailleerde rapportage over de ontwikkelingen in de markt. Daarnaast verzamelt de GEU branchedata onder al haar leden ter ondersteuning van beleidsbeslissingen en strategie.