Wij stimuleren innovatie door leden een platform te bieden voor kennisuitwisseling met experts en we ontwikkelen in publiek-private samenwerking mee aan pre-competitieve standaarden en voorzieningen.

Publiek-private samenwerking

Scholen en uitgeverijen werken samen bij zowel de ontwikkeling als de implementatie van leermiddelen. In een proces van kortcyclische co-creatie ontdekken ze in pilots samen steeds concreter wat wel en niet werkt en onder welke randvoorwaarden. Zo sluiten de onderwijsvisie van de school en het leermiddel van de uitgeverij zo goed mogelijk aan.

De kennis en ervaring die uitgeverijen zo opdoen, delen ze actief via leerlabs van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT en in de stichting LeerKRACHT. Ook werken uitgeverijen samen met onderzoeksinstellingen om het effect van leermiddelen te onderzoeken aan de hand van concrete productimplementaties.

De GEU is actief in diverse samenwerkingsverbanden die standaarden en ketenvoorzieningen tot stand brengen en implementeren. Deze maken het voor scholen en leerlingen makkelijker om digitale leermiddelen te gebruiken. De belangrijkste initiatieven zijn:

Edustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om afspraken te maken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen, of over het overbrengen van leerlinggegevens van het ene systeem naar het andere. De GEU is actief betrokken binnen Edustandaard door een afvaardiging in de standaardisatieraad, de architectuurraad en diverse werkgroepen waar standaarden doorontwikkeld worden.

Edu-K is een platform waarin brancheorganisaties van educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers tot koepelorganisaties van scholen werken aan een goed functionerende educatieve keten voor po, vo en mbo. Publieke en private partijen creëren zo gezamenlijk de randvoorwaarden voor een succesvolle inzet van ict bij het leren. Daarnaast voeren partijen binnen Edu-K activiteiten uit die onder andere voortkomen uit het iECK-programma en het Doorbraakproject Onderwijs en ICT.

De GEU neemt regelmatig deel aan publiek-private klankbordgroepen, zoals in 2018 over DTT en FACET.

BasispoortEducatieve uitgeverijen hebben samen met andere betrokkenen de dienst Basispoort ontwikkeld waarmee leerlingen in het primair onderwijs op een veilige en uniforme wijze kunnen inloggen op digitale leermiddelen.

Educatieve uitgeverijen hebben samen met andere betrokkenen de dienst Directe toegang ontwikkeld waarmee leerlingen in het voortgezet onderwijs op een veilige en uniforme wijze kunnen inloggen op digitale leermiddelen.
Bookshelf.nl is een platform voor de distributie van educatieve e-books naar studenten en scholen in het hbo. Het platform is ontwikkeld door CB en Ingram VitalSource in samenwerking met de GEU en haar leden.
Doorbraakproject Onderwijs & ICTDe ambitie van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is om door samenwerking van publieke én private partijen meer maatwerk en gepersonaliseerd leren voor leerlingen mogelijk te maken. Scholen, publieke en private partijen werken in dit project samen aan:

  • landelijke randvoorwaarden
  • betere samenwerking van systemen in de keten
  • oplossen van knelpunten op de scholen

De GEU en de uitgeverijen nemen deel aan alle drie deze pijlers.

Stichting Leerkracht‘Elke dag samen een beetje beter’ is het adagium van stichting LeerKRACHT. Centraal in de aanpak staat het bouwen van kennis en vaardigheden binnen deelnemende scholen en besturen. De GEU participeert hierin als partner om de verbinding te versterken tussen onderwijsverbetering en de rol van digitale leermiddelen daarin.

Kennisuitwisseling

Voor ketenpartners

De GEU faciliteert uitwisseling van kennis en ervaringen tussen publieke onderwijsorganisaties, scholen en GEU-leden door regelmatig conferenties te organiseren. Deze conferenties zijn gericht op ontmoeten, informeren en discussiëren aan de hand van uiteenlopende thema’s. Enkele recente conferenties zijn:

Voor scholen

De aandacht voor opbrengstgericht werken en de digitalisering binnen het onderwijs schrijden voort. Schoolleiders staan voor de uitdaging om in die ontwikkeling afgewogen keuzes voor hun leermiddelenbeleid te maken. Een beetje hulp daarbij kan geen kwaad. Daarom heeft de GEU met De Argumentenfabriek hulpmiddelen ontwikkeld die schoolleiders in staat stelt goed afgewogen keuzes te maken bij de aanschaf en inzet van leermiddelen.

Informatiekaart leermiddelenbeleid voor primair onderwijs

Dowload de Informatiekaart als PDF-bestand of neem contact met ons op als u de Informatiekaart op papier wilt ontvangen.

Denkhulp leermiddelenbeleid voor voortgezet onderwijs

Download de Denkhulp als PDF-bestand of neem contact met ons op als u de Denkhulp op papier wilt ontvangen.