De GEU stimuleert innovatie door leden een platform te bieden voor kennisuitwisseling met experts en  ontwikkelt in publiek-private samenwerking mee aan pre-competitieve standaarden en voorzieningen.

Publiek-private samenwerking

Scholen en aanbieders van leermiddelen en toetsen werken samen bij zowel de ontwikkeling als de implementatie van leermiddelen. In een proces van kortcyclische co-creatie ontdekken ze in pilots samen steeds concreter wat wel en niet werkt en onder welke randvoorwaarden. Zo sluiten de onderwijsvisie van de school en het leermiddel van de uitgeverij zo goed mogelijk aan.

De kennis en ervaring die aanbieders zo opdoen, delen ze actief met elkaar en andere partijen in het onderwijs. Ook werken aanbieders samen met onderzoeksinstellingen om het effect van leermiddelen te onderzoeken aan de hand van concrete product-implementaties.

De GEU en haar leden zijn actief in diverse samenwerkingsverbanden die standaarden en ketenvoorzieningen tot stand brengen en implementeren. Deze maken het voor scholen en leerlingen makkelijker om digitale leermiddelen te gebruiken. De belangrijkste initiatieven zijn:

Edu-K is een platform waarin brancheorganisaties van educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers met koepelorganisaties van scholen werken aan een goed functionerende educatieve keten voor po, vo en mbo. Zo creëren ze randvoorwaarden voor een succesvolle inzet van ict op vier gebieden:

  • Inzicht in het leerproces
  • Toegang tot leermateriaal
  • Privacy
  • Continuïteit en beveiliging

Edu-K is een publiek-private samenwerking tussen de het ministerie van OCW, PO-RaadVO-raadMBO Raad, GEU, KBb-educatief en VDOD.

Edustandaard is een platform waar partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om standaarden te beheren en verder te ontwikkelen. Deze standaarden gaan bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen, of over het overbrengen van leerlinggegevens van het ene systeem naar het andere.

De GEU is vertegenwoordigd binnen Edustandaard met een afvaardiging in de standaardisatieraad en de architectuurraad.

Kennisuitwisseling

De GEU heeft een aantal activiteiten om leden te ondersteunen:

De GEU ontwikkelt periodiek strategische en themabijeenkomsten voor leden. Deze kennisupdate en vaardigheidsontwikkeling ligt op thema’s die samenhangen met digitaal uitgeven. Deze bijeenkomsten worden soms in samenwerking met andere brancheverenigingen binnen de Mediafederatie georganiseerd.

De GEU ondersteunt haar leden bij de implementatie van afspraken en standaarden op thema’s als standaardisatie, privacy, cybersecurity, dataconvenant en toegankelijkheid. Door ervoor te zorgen dat alle leden – ook de kleinere – deze ontwikkelingen kunnen implementeren, helpt de GEU een pluriforme branche in stand te houden en te stimuleren.

Centrale functie van de fora is het uitwisselen van informatie en het afstemmen van standpunten met het oog op de publiek-private samenwerking en het gesprek met publieke partijen. Er zijn sectorale fora voor po, vo, mbo en hbo en thematische fora voor ict en voor economische/juridische zaken.