Privacy

Nieuwsberichten over: privacy | innovatie | standaarden | btw | auteursrecht | alles

 

26 04 2018

Edu-K stelt factsheet Certificeringsschema beschikbaar

26 april 2018|

Bij het gebruik van digitale leermiddelen of administratiesystemen moeten leveranciers van deze systemen en schoolbesturen een aantal afspraken maken rondom privacy en beveiliging. Hiervoor zijn sectorbrede getoetste standaardafspraken gemaakt in [...]

15 03 2018

Nieuwe versie Privacyconvenant AVG-proof

15 maart 2018|

Schoolbesturen en uitgevers, distributeurs en leveranciers van bijvoorbeeld leerlingadministratie- en volgsystemen hebben nieuwe afspraken gemaakt over de omgang met leerlinggegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in versie 3.0 van het Privacyconvenant. [...]