Nieuwsberichten over: toegankelijkheid | privacy en data | cybersecurity | standaardisatie | auteurs- en reprorecht | btw | alles

26 04 2018

Edu-K stelt factsheet Certificeringsschema beschikbaar

26 april 2018|

Bij het gebruik van digitale leermiddelen of administratiesystemen moeten leveranciers van deze systemen en schoolbesturen een aantal afspraken maken rondom privacy en beveiliging. Hiervoor zijn sectorbrede getoetste standaardafspraken gemaakt in [...]