De GEU is de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening in Nederland. Wij helpen mogelijk te maken dat scholen het onderwijs kunnen bieden dat ze willen. Wij faciliteren een pluriforme branche, waarin voor aanbieders mogelijkheden zijn zich te onderscheiden en voor scholen iets te kiezen valt. Ons motto ‘Samen werken voor onderwijs’ geven we vorm door samenwerking te zoeken en te ondersteunen tussen aanbieders onderling en met publieke partijen in en rond het onderwijs. Daarbij concentreren we ons op thema’s privacy, leermiddelen, auteursrecht, lage BTW en standaarden.

De GEU is lid van de Mediafederatie. De Mediafederatie behartigt het maatschappelijke en economische belang van de uitgevers en mediabedrijven in Nederland met als doel om voor uitgeverijen een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat te creëren. Leden van de GEU kunnen gebruik maken van de diensten van de Mediafederatie.

Activiteiten

De GEU richt zich op diverse thema’s en voert hiervoor verschillende activiteiten uit:

Lidmaatschap

De GEU is de afgelopen jaren in ledental gegroeid en telt op dit moment 38 leden. In het po en vo beslaan de leden 95% van de markt en over alle sectoren heen ondersteunen de leden dagelijks:

  • 3.000.000 leerlingen

  • 250.000 leraren

  • 8.000 scholen

Onze leden krijgen onder meer:

  • zicht op actuele ontwikkelingen binnen de branche

  • een goede vertegenwoordiger in de maatschappelijke discussie over de waarde van leermiddelen

  • (onderwijssector specifieke) samenwerking en uitwisseling op het gebied van auteursrecht en digitalisering

  • juridische, fiscale en arbeidsrechtelijke ondersteuning

  • korting bij leveranciers en recht op dividend van het CB

Organisatie

Bestuur

Jeroen Kuerble (Noordhoff Uitgevers)
Jeroen Kuerble (Noordhoff Uitgevers)Voorzitter
Ludo Stroobants (Zwijsen)
Ludo Stroobants (Zwijsen)Penningmeester en portefeuillehouder po