Er zijn twee potentiële bedreigingen voor het gebruik van digitale systemen in het onderwijs:

  • gegevens van leerlingen en leraren raken verminkt of verspreid
  • digitale systemen zijn niet beschikbaar door verstoringen van buitenaf

Cybersecurity is er op gericht digitale systemen te vrijwaren van deze bedreigingen. De dienst Veilig Internet, van Kennisnet en SIVON, biedt diensten om de scholen hiertegen te beschermen. Aan de kant van de aanbieders van leermiddelen en toetsen zijn ook maatregelen nodig.

De GEU en haar leden investeren permanent in technische en organisatorische maatregelen om hun digitale systemen te beschermen tegen bedreigingen. Dit vergroot het vertrouwen in en de veiligheid van digitale leermiddelen en toetsen.

Met steun van het ministerie van Economische Zaken is er het project Cyberweerbaarheid voor GEU-leden. Dit project draagt bij aan de verdere ontwikkeling van bewustzijn, alertheid, kennis en hulpmiddelen bij GEU-leden ten aanzien van cybersecurity. Zo gebruiken alle GEU-leden het ROSA certificeringsschema om de beveiliging van hun digitale producten te verantwoorden en/of te verbeteren. Ook ontwikkelt de GEU met haar leden een cyberweerbaar­heidsnetwerk.