Onderwijs vernieuwen: samen aan de slag

Educatieve uitgeverijen hebben de laatste jaren grote investeringen gedaan in de ontwikkeling van digitale leermiddelen en ondersteunende dienstverlening voor scholen. Bovendien zijn niet alleen de producten en diensten van uitgeverijen vernieuwd, maar is ook hun rol veranderd. Scholen zien uitgeverijen steeds meer als enabler van onderwijsvernieuwing, ten dienste van het verbeteren van het onderwijs voor leerlingen en de veranderende rol van de leraar daarbinnen.

De GEU zet zich in om samenwerking met scholen en andere partijen te vergroten en te verstevigen door partijen bij elkaar te brengen, kennisuitwisseling te stimuleren en aan te sturen op concrete resultaten.

Digitale leermiddelen

Digitale leermiddelen maken het leerproces efficiënter, effectiever en aantrekkelijker op manieren die voorheen onmogelijk waren. Leermiddelen gebruiken daarbij kennis over het leerproces van elke leerling, die via toetsen wordt verzameld en op individueel niveau beschikbaar is voor de leraar, natuurlijk met het waarborgen van privacy als uitgangspunt.

Efficiënter leerproces​
Een digitale leermiddel maakt op basis van digitale toetsten aan de leraar zichtbaar hoe de leerprestaties van een leerling zich verhouden tot andere leerlingen. Het verbindt leerlingen met vergelijkbare aandachtspunten aan elkaar of wisselt leerresultaten uit met andere systemen  binnen de school. ​​

Effectiever leerproces​
Voor betere leerresultaten past het digitale leermiddel de instructie en oefening automatisch aan de leerling aan door rekening te houden met zijn/haar specifieke aandachtspunten, door leerstof te verkorten of voer te slaan als de leerling die al voldoende beheert of door leerstof van een volgend niveau of volgende leerstap aan te bieden als de leerling die aan kan. ​​

Aantrekkelijker leerproces​
Om de motivatie van leerlingen te vergroten sluit bijvoorbeeld de presentatie van het digitale leermiddel aan bij de belevingswereld van de huidige generatie leerlingen, maakt elke leerling zichtbaar hoe zijn leerprestaties zich ontwikkelen, of past het leerstof aan de leervoorkeuren van de individuele leerling aan.​