Scholen die digitale leermiddelen en digitale leerlingvolgsystemen gebruiken, willen daaruit graag een integraal leerlingbeeld verkrijgen. En scholen willen de vrijheid hebben om de leermiddelen en administratiesystemen te kiezen die ze willen, ook als deze van uiteenlopende leveranciers afkomstig zijn. Die verschillende hulpmiddelen moeten daarom gegevens kunnen combineren en uitwisselen. Dit wordt ook wel interoperabiliteit genoemd.

De GEU vindt deze wens zeer begrijpelijk en is daarom al sinds jaren – in publiek-private samenwerking – betrokken bij de ontwikkeling van standaarden die de toegang tot en het gebruik van leermiddelen en de uitwisseling van leerresultaten bevorderen. Voor de GEU is het belangrijk daarbij te werken vanuit een concrete behoefte van scholen. Het gaat niet om maximale denkbare mogelijkheden, maar om datgene wat dagelijks praktisch gemak oplevert voor de leerling, de leraar en de school.

Het is niet alleen de technische standaard die het succes bepaalt van een koppeling tussen leermiddelen en leersystemen. Zo’n koppeling moet ook efficiënt tot stand gebracht kunnen worden, praktisch en beheersbaar zijn in het gebruik en rekening houden met schoolprocessen en privacyaspecten. Standaarden moet je niet alleen samen ontwikkelen, maar ook met z’n allen implementeren.

De GEU draagt bij aan standaardisatie via kennisontwikkeling van haar leden en door te participeren in Edustandaard en Edu-K.

Edu-K

Edu-K is een platform waarin brancheorganisaties van educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers met koepelorganisaties van scholen werken aan een goed functionerende educatieve keten voor po, vo en mbo. Zo creëren ze randvoorwaarden voor een succesvolle inzet van ict op vier gebieden:

  • Inzicht in het leerproces
  • Toegang tot leermateriaal
  • Privacy
  • Continuïteit en beveiliging

Daarnaast voeren partijen activiteiten uit die onder andere voortkomen uit het iECK-programma en het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. Edu-K is een publiek-private samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, GEU, KBb-educatief en VDOD. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door Kennisnet.

Edustandaard

Edustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om standaarden te beheren en verder te ontwikkelen. Deze standaarden gaan bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen, of over het overbrengen van leerlinggegevens van het ene systeem naar het andere.

De GEU is actief betrokken binnen Edustandaard door een afvaardiging in de standaardisatieraad, de architectuurraad en diverse werkgroepen waar standaarden doorontwikkeld worden.