Het onderwijs is steeds digitaler aan het worden. Digitale leermiddelen en toetsen zijn een vertrouwd onderdeel van het leerproces geworden. Ook deze leermiddelen kunnen drempels bevatten voor mensen die tijdelijk of permanent beperkt zijn in bekijken, beluisteren of bedienen van een leermiddel. Aandacht voor toegankelijkheid, en de ontwikkeling van kennis op dit gebied, is essentieel om eventuele drempels te verlagen en leermiddelen meer toegankelijk te maken voor blinden, slechtzienden en leerlingen met een auditieve of motorische handicap.

Aanbieders van leermiddelen en toetsen zullen de komende jaren investeren in het toegankelijk maken van digitale leermiddelen en toetsen. Wetgeving vraagt vanaf 2025 een hoger niveau van toegankelijkheid van nieuwe en bestaande digitale leermiddelen. In samenwerking met de Mediafederatie ondersteunt de GEU haar leden in het voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Dit komt niet alleen ten goede van de leerlingen zelf, maar ook van de leraar, die zich ontzorgt ziet in het bieden van passend onderwijs. Leerlingen kunnen makkelijker meedoen met de rest.

De internationale standaard voor digitale toegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG2.0 / EN 301 549) van het W3C, beschrijven technische maatregelen die genomen moeten worden om een digitaal product toegankelijk te maken. Deze standaard onderscheidt meerdere niveaus.

Naast techniek kan toegankelijkheid ook aanpassingen in het leermiddel vragen op didactisch of functioneel niveau.